KHU ĐÔ THỊ MỚI YÊN HÒA

 TÊN DỰ ÁN : KHU ĐÔ THỊ MỚI YÊN HÒA

 CHỦ ĐẦU TƯ : Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội nay là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ( HCCI )

 VỊ TRÍ : Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

  DIỆN TÍCH KHU ĐÔ THỊ : 39.902 ha

  QUY MÔ DÂN SỐ : 11.000 người

 QUY HOẠCH: Bản vẽ quy hoạch khu đô thị mới Yên Hòa tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt tại Quyết định số 02/2000/QĐ-UB ngày 10/01/2000 của UBND Thành phố Hà Nội.

Các dự án đang triển khai: Chung cư Chelsea Residences hay còn gọi E2 Yên Hòa

 

Bài viết liên quan: